Prezydent RP

…wraca ze Wschodu

Biało-Czerwoną
jak Księgą
targa wiatr

równy krok żołnierzy

wiatr historii
niesie Go muzyką
Kompanii Honorowej

Duchy Pomordowanych
wracają do Polski
w Duchu Narodu

…cisza
…”Jeszcze Polska”
…Modlitwa

Bolesna lekcja historii

11.04.2010