adwent

grudzień depcze po piętach
piętrzy się pustka

piętra drzew szumią
jak szumiały

piętra chmur płyną
jak płynęły

schody stoją jak stały
stąd do nikogo
drzwi otwierają się
w noc

księżyc na nowiu
krzyż w pogotowiu

człowieczy los

6 XII 2009