finito

jeszcze dzień
jeszcze sen
jeszcze parę słów

jeden plan
kilka zmian
drobny ruch

trochę min
kilka lin
ratunkowe koła

szary deszcz
kruchy zmierzch
i wrota kościoła

czarny strop
głuchy
jęk

Ziemia woła – – –