x x x

muzyka płacze ja umieram
krew nie chce krążyć w starym stylu
czy wie, że umrze razem ze mną?

muzyka płacze ja umieram
za ścianą mego syna łóżko
co będzie z nim gdy krew mnie zdradzi?

w jakimże Niebie go posadzisz, Boże
co dałeś go na szczęście?

muzyka płacze ja umieram
na rogu smutny diabeł gra…