1.44

Noc liczy Gwiazdy i westchnienia
Z niebytu wskrzesza twoje słowa
W Piekle na mękach drżą wspomnienia

Zapalam Ciszę niechaj płonie
Niech się za kresem snu nie chowa
I niech cwałują Ciszy konie

Niech wzbiją w Noc nieme pragnienia
I niechaj Niebo je pochłonie